jejer wasesa lesan adalah?

jejer wasesa lesan adalah?

jawaban

Arti jejer, wasesa, lesan, lan katrangan :

>> Jejer yaiku tembung kang biasane manggon ana ngarepe wasesa, biasane ngenani pelaku sing nglakoni pegawean ( Pelaku yang melakukan pekerjaan )

>> Wasesa yaiku pakaryan utawa penggawean kang dilakoni ( Pekerjaan yang dilakukan )

>> Lesan yaiku tembung kang biasane ana burine wasesa, kang kena pegawean ( yang terkena pekerjaan )

>> Katerangan yaiku katerangan ngenani wayah, papan, kahanan, lan liya liyane ( Keterangan mengenai tempat, waktu, keadaan, dll )

 

Baca juga  Ngèlmu iku kalakone kanthi laku | lêkase lawan kas | têgêse kas nyantosani | sêtya budya pangêkêse dur angkara ||Wos Surasane tembang ing ndhuwur, yaiku?

Pembahasan :

Ukara kang ana jejer, wasesa, lesan, lan katrangan iku diarani ukara sampurna

 

Tuladha ukara sampurna :

Ayu mangan roti mau bengi

  • Jejer = Ayu
  • Wasesa = mangan
  • Lesan = roti
  • Katrangan wektu = mau bengi

 

Simbah ngunjuk kopi wonten teras

  • Jejer = Simbah
  • Wasesa = ngunjuk
  • Lesan = kopi
  • Katrangan papan = wonten teras

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top